1. Właścicielem serwisu www.notebooki.sos.pl jest firma P.H.U. "D-Comp" Damian Żygowski mieszcząca się w Bydgoszczy przy ul. Gnieźnieńskiej 21
 2. Za termin rozpoczęcia naprawy uważany jest czas dostarczenia sprzętu do serwisu (w przypadku dostarczenia osobistego jest to dzień dostarczenia, natomiast w przypadku wysyłki sprzętu dzień dostarczenia sprzętu przez kuriera).
 3. Po wykonaniu usługi naprawy sprzęt wydawany jest osobie dostarczającej lub poprzez wysyłkę firmą kurierską.
 4. Okres naprawy uzależniony jest od dostępności części oryginalnych bądź zamiennych.
 5. Czas naprawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych przy czym czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności części o takim fakcie klient zostanie poinformowany.
 6. Proces naprawy SMD lub BGA wymaga ingerencji w architekturę elektroniki, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenie sprzętu. Serwis wwww.notebooki.sos.pl nie ponosi odpowiedzialności za powstanie takiego uszkodzenia.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, wykonywana jest w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 8. Klient oświadcza, że za utracone dane nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 9. Gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od daty wydania sprzętu z naprawy.
 10. Gwarancja udzielana jest tylko i wyłącznie na usługę wykonaną przez serwis. W przypadku wystąpienia innej usterki usługa ta będzie wykonana odpłatnie.
 11. Gwarancja na elementy nie obejmuje uszkodzeń powstałych poprzez niewłaściwe użytkowanie sprzętu, uszkodzęń powstałych na wskutek wyładowań atmosferycznych oraz uszkodzeń mechanicznych.
 12. W przypadku stwierdzenia przez serwis www.notebooki.sos.pl próby naprawy przez klienta bądź inny serwis usterki na którą udzielona jest Gwarancja, klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.
 13. W przypadku nie wyrażenia zgody na naprawę sprzętu przez klienta serwis pobiera opłatę za diagnozę usterki w wysokości 50zł netto.
 14. Warunkiem przyjęcia sprzętu do naprawy jest wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego umieszczonego na stronie www.notebooki.sos.pl oraz zaakceptowania Regulaminu Naprawy sprzętu w serwisie www.notebooki.sos.pl